Miasteczko 50 km na południe od Karlovce, na rzece Slunjczici, na pagórkach Kordunu, w drodze z Karlovce do Plitvickich jeziór. W środku miasteczka tworzy rzeka malowniczy wodospad i katarakty.

Najpiękniejszy widok na ten przepiękny krajobraz jest z nowego mostu przez rzekę Koran, do której wpływa Slunjczica. Znajdują się tutaj rownież resztki zamku Frankopanów z 14. stulecia – z bardzo ciekawymi wieżami ochronnymi. Zamek był w czasach zagrożenia tureckiego, kiedy tędy przebiegała Granica Wojenska, bardzo ważnym punktem obronnym. Miasteczko w wojnie początkiem lat 90. zostało bardzo zniszczone.

W pobliskiej osadzie Rastoke znajdują się przy ujściu Slunjczice do Korany ciekawe stare młyny i katarakty. Od roku 1962 jest ten bardzo ciekawy obiekt chroniony jako zabytek przyrodniczy i kulturalny. 16 km na północ od Slunje leżą w Kordunie ruiny zamku Cetingrad, dla Chorwatów bardzo ważne historycznie. Należał do przednich rodów chorwackich. W roku 1527 tutaj część szlachty wybrała za króla Chorwacji Ferdynanda Habsburskiego, co stało się jedną z przyczyn konfliktów i wojen w państwie. Zamek był od roku 1536 aż do 19. stulecia tylko z krótkimi przerwami w rękach Turków, którzy przebudowali go na stały gród, lecz po ich odejściu został zburzony.
Slunj Slunj
Most przez rzeku Korana
Slunj - Rzeka Korana Slunj - Rzeka Korana
Rzeka Korana
Slunj - Rzeka Korana Slunj - Rzeka Korana
Slunj - Rzeka Korana
Slunj - Herb Slunj - Herb
Slunj - Herb